+31 (0)85 0600 700

Ik ben zorgverlener | Geen wachtlijsten

Levensbrede begeleiding – Ik ben zorgverlener

Bij Voois zien wij dat de begeleiding van mensen (jong en oud) van groot belang is. De reguliere zorgverleners (psychologen en psychiaters) hebben vaak niet genoeg tijd om deze mensen de noodzakelijke/gewenste intensieve begeleiding te geven. Ook zien wij dat mensen met psychosociale aandoeningen zoals ASS, PDD-NOS, ADD en NAH vaak op een wachtlijst van instellingen komen te staan.

Voois ziet het als plicht (met hart en ziel) om er aan bij te dragen de wachtlijsten weg te werken en nieuwe te voorkomen. Immers zien wij dat het belang van cliënt én maatschappij in het gedrang komt door te lang te moeten wachten op de juiste hulp. Veel leed en kosten kunnen worden bespaard als deze mensen snel geholpen kunnen worden door het geven van de juiste zorg.

Heeft u een cliënt die hulp nodig heeft? Wij garanderen dat deze cliënt binnen 24 uur zijn eerste contact met een coach zal hebben en hier meteen afspraken gemaakt kunnen worden om binnen een week (vaak wel sneller) een intakegesprek uit te voeren.

Crisissituatie? Bel ons meteen op! Wij ZIJN er voor u en uw cliënt.

Wilt u met ons praten over structurele dienstverlening voor de instelling waarvoor u werkt? Hier kunt u naar onze contactpagina maar u mag ook meteen telefonisch contact opnemen.