+31 (0)85 0600 700

Privacybeleid

Privacyverklaring Voois

Deze verklaring is zorgvuldig samengesteld en gepubliceerd op 1 januari 2020

Voois, gevestigd aan de Vos van Steenwijklaan 2, 7902 NP in Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.voois.nu

De Vos van Steenwijklaan 2

7902 NP Hoogeveen

Tel. 085-0600700

Christiaan Voois is de
Functionaris Gegevensbescherming van Voois. Hij is te bereiken via
info@voois.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voois verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

ü Voor- en achternaam

ü BSN-nummer (bij aanmelding van 1 opdrachtgever)

ü Geslacht

ü Geboortedatum

ü Adresgegevens

ü Telefoonnummer

ü E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@voois.nu , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voois verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

ü Het afhandelen van jouw betaling

ü Verzenden van een nieuwsbrief (alleen voornaam en e-mailadres)

ü Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

ü Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

ü Een dossier op te kunnen bouwen t.b.v. de afgenomen dienst Voois verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Voois neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Voois gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven ‘naam App’ We gebruiken ‘naam App’ als ons marketingautomatiseringsplatform. Door te klikken en een inschrijfformulier in te vullen, ga je ermee akkoord dat de door jou verstrekte gegevens worden overgedragen aan ‘naam App’ voor verwerking in overeenstemming met het Privacy beleid en de Voorwaarden van ‘naam App’.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voois bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

ü Persoonlijke gegevens 5 jaar Voor eventuele vervolgstappen

ü Personalia 7 jaar Belastingdienst

ü Adresgegevens 7 jaar Belastingdienst

ü Mailchimp Geen Uitschrijven kun je zelf

Delen van persoonsgegevens met derden

Voois verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens

Voois heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voois gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt

opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website

naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, kunnen we gebruik maken van Google Analytics. Wij willen graag

weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Dingen die je altijd kunt doen:

– Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

– Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden

– Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen. Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

Social Media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Links

Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten voois.nu om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag

verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens
inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voois en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van e persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@voois.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Voois zal zo snel mogelijk, maar in iede geval binnen vier weken, reageren op jouw verzoek. Voois wil je er tevens op

wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heb je nog vragen over persoonsgegevens die we beveiligen

Voois neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@voois.nu.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.