Loopbaanbegeleiding – Ik ben werkgever

Het valt u op dat uw medewerker zich de laatste tijd wat anders gedraagt, Productiviteit van werknemer ziet u dalen, werkzaamheden worden minder enthousiast opgepakt dan voorheen en wellicht ziet u zelfs het ziekteverzuim al stijgen. Dit komt na verloop van tijd vaker voor bij werknemers en is ook wel goed te verklaren. Immers veranderen de behoeften en daarmee de ambities van werknemer.

Als u het idee heeft dat uw werknemer niet meer op de juiste plek zit is het tijd om actie te ondernemen. Ga het gesprek met uw medewerker aan en probeer te achterhalen wat hun behoefte is. Wat kan deze werknemer in de toekomst voor u betekenen?

Vaak is het echter verstandig om een externe loopbaanbegeleider u te laten helpen bij dit proces. Hiermee voorkomt u wellicht dat u een waardevolle medewerker gaat verliezen of het ziekteverzuim onnodig omhoog gaat. Een voortzetting van een goede samenwerking volgt. Het kan ook zijn dat uiteindelijk blijkt dat de toekomst van uw medewerker buiten uw organisatie ligt. Het is voor beide kanten goed om hierin open en helder te zijn. Wij kunnen uw medewerker helpen bij het vinden van een nieuwe passende baan.

Re-integratie: Werknemers die na een langere periode van uitval terug komen op de werkvloer kunnen lang niet altijd terugkeren op dezelfde functie met dezelfde arbeidsomstandigheden. Het is voor beide partijen belangrijk dat u passend werk aanbied waarbij de belangen van werknemer en werkgever juist worden ingevuld. Onze loopbaanbegeleiders helpen u bij de re-integratie van uw medewerker. Mocht uiteindelijk blijken dat binnen uw organisatie geen passend werk meer is, kunnen we u helpen met het uitvoeren van de 2de spoortraject. Dit is een periode van maximaal 1 jaar waarbij we de werknemer gaan begeleiden naar een nieuwe baan buiten uw organisatie.

Personeels-APK: Voorkomen is beter dan genezen! Wij zijn er van overtuigd dat een groot deel van ziekteverzuim en ontslagzaken voorkomen kunnen worden door de juiste aandacht te geven aan uw personeel. Natuurlijk geeft u uw personeel al aandacht. Toch is het vaak zo dat een werknemer zich bij een extern iemand opener uitlaat dan bij zijn eigen leidinggevende en andere tools tot zijn/haar beschikking heeft. Daarom hebben wij een personeels-APK ontworpen. Dit zijn korte trajecten waarbij wij in samenspraak met u bepaalde stappen doorlopen met uw medewerkers. U zult zien dat u waardevolle informatie krijgt door deze trajecten, ziekteverzuim daalt en de werksfeer positief beïnvloed wordt. De kosten van deze trajecten zijn relatief laag en worden terugverdient door het positieve effect binnen uw organisatie.


Neem direct contact op